ﺣﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ

ﻧﺴﻠﯽ که ﯾﺎ ﭘﯽ ﺳﮑﺲ ﺍﻧﺪ ﯾﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺩ ﻋﺸﻖ

ﻧﺴﻠﯽ که ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

ﻧﺴﻠﯽ که ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﻣﺎ آﺗﺶ ﺷﻬﻮﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﺮﺩﻩ

ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﮏ ﻫﺎﯼ سکسی

ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺗﻦ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻣﯿﺨﺮﺩ

ﻧﺴﻞ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻋﺸﻘﺸﺎﻥ ﺩﺭ

فیسبوک و لاین و وایبر و تانگو و هزار زهر مار دیگر

ﻧﺴﻠﯽ که ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ

ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﯿﭻ اﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻧﺴﻠﯽ که ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺩﺭ ﭼﺖ ﺩﻝ ﻭ ﻗﻠﻮﻩ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ

ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺴﺘﺮﺷﺎﻥ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﭙﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ….

ﻧﺴﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﻢ ﺯﻥ که ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﯼ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ

ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺗﻨﮓ ﻭ ﻫﻢ آﻏﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻩ

ﻓﺪﺍﯼ ﺣﯿﺎ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ …

میپسندم(۹)خوشم نیامد(۲)
نسل نکبتی مــا …

پیمایش نوشته


4 دیدگاه در “نسل نکبتی مــا …

 1. آدمــای لبــریز از نفــرت!
  عشــق های پر از شــهوت!
  عــرق ســگی های پــست فــطرت!
  همــه چــیز خــوب اســت....
  چــرا بــــد باشــد؟
  عشــق مــیان پــاهــای آدمها نفــس میــکشد..
  شــرافت آدم ها هــم آغــوشی ســت...فــاصــله هر عــشق با عــشقه بعدی یــک قهر یک ساعته است
  با ایــن هــمه خــوبــی چــرا بد باشــد...

  میپسندم(۱)خوشم نیامد(۰)
 2. با خوندن پی نوشتتون یاد «علی بهمنی »افتادم
  تعداد ،
  صورت مسأله را تغییر نمی‌دهد
  حدس بزن
  چندبار گفته‌ایم و شنیده نشده‌ایم
  چندبار شنیده‌ایم و
  باورمان نشده است
  چندبار ...
  پدرم می‌گفت :
  پدربزرگ‌ات، دوست‌ات دارم را
  یک‌بار هم به زبان نیاورد
  مادربزرگ‌ات اما
  یک‌قرن با او عاشقی کرد ..

  { محمدعلی بهمنی }

  میپسندم(۰)خوشم نیامد(۰)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *